Відкрита система обліку для колективної роботи усіх співробітників підприємства. Дозволяє автоматизувати усі процеси управлінського обліку підприємства, а також відносини з клієнтами, постачальниками та співробітниками.

В системі обліку виконуються процеси:

 • Управління запитами
 • Управління замовленнями
 • Управління запасами
 • Управління проектами
 
 • Управління постачанням
 • Управління фінансами та облік
 • Аналіз ефективності бізнесу
 • База знань

Робота системи обліку заснована на налаштуванні правил та словників даних, механізмів запуску процесів та дозволяє обійтись без програмування.

Наприклад, при адаптації системи для роботи на транспортних підприємствах ми додали розділ Управління транспортом та підрозділи Дорожні листи, Облік ПММ тощо.

Вбудована система побудови звітів дозволить додати та налаштувати потрібну друковану форму для простих звітів. Для формування більш складних документів використовується JasperReports. Будь-який звіт в системі формується в режимі реального часу по усім даним. Завдяки цьому покращується точність та знижується час прийняття рішень.

АDempiere Business Suite можна пристосувати до вже робочих бізнес-процесів під будь-який вид діяльності.

Управління запитами

Кожен з нас зіштовхується з непрофесійними діями співробітників відділів продажів, що пропонують по телефону товар або послугу. Настирливі дзвінки, повторювання інформації. Як уникнути такої ситуації та зберегти довіру клієнта?

Центральне місце в системі управлінського обліку ADempiere Business Suite займають запити та звернення. Звернення — це контакти бізнес-партнерів (покупців, постачальників, співробітників та інших) з підприємством для рішення будь-яких питань. Наприклад, потенційне співробітництво, продаж товарів, обслуговування, гарантії, рекламації тощо Кожне звернення фіксується у системі.

Автоматизація бізнес-процесів по обслуговуванню запитів та звернень клієнтів включає:

 • реєстрацію усіх звернень в компанію;
 • делегування звернень (запитів) всередині організації;
 • відстеження ходу обробки запитів та оновлення інформації, в т.ч для зовнішніх користувачів (особистий кабінет на сайті);
 • зв'язок запитів із відповідними документами в системі (наприклад, з документами на продаж товару або платіжними документами).

Управління замовленнями

Система ADempiere Business Suite дозволяє автоматизувати відділи продажів та закупівель. Автоматизація відвантажень дозволяє автоматизувати відділи продажів та закупівель. Автоматизація відвантажень, оплат, облік коміссійних враховує:

 • прийом замовлень клієнтів (в магазині, по телефону, через Інтернет) та відстежування статуса замовлень;
 • автоматична генерація документів різних типів (накладні, передплата, оплата на касі, рахунки-фактури тощо);
 • зв'язок усіх документів, відвантажень та оплат із замовленням;
 • гнучке налаштування прайс-листів та управління знижками;
 • управління дистрибуцією, комбіновані умови оплати, облік графіків оплати та прогнозування наступних надходжень;
 • відстеження термінів оплати та автоматичне формування листів-вимог про виплату боргу за просроченими платежами;
 • продажі в кредит та відслідковування кредитоздатності клієнтів;
 • облік робочого часу співробітників;
 • розрахунок багаторівневих комісійних відрахувань посередникам та торговим представникам;
 • порівняння фінансових надходжень та документів зобов'язань;
 • різні можливості сплати рахунків — готівка, безготівковий розрахунок, кредитна карта.

Управління запасами

Автоматизована система обліку АDempiere Business Suite виконує наступні функції:

 • використання єдиної бази постачальників;
 • формування замовлень на закупівлю на основі запитів від внутрішніх підрозділів;
 • організація тендерів, конкурсів на закупівлю серед постачальників;
 • підтримка прайс-листів постачальників;
 • розширена картка товару. Встановлює взаємозв'язок з аналогічними товарами, замінниками, супутніми товарами;
 • єдині класифікатори та кодифікатори ТМЦ та одиниць вимірювання;
 • в залежності від вимог законодавства та особливостей бізнес-процесів, вибір виду обліку матеріально-виробничих запасів: партіонний, не партіонний, поштучний. В розрізі складів, вказівників, МОЛів, видів запасів (матеріали, обладнання);
 • формування та регістрація первинних документів (рахунки-фактури постачальників, прибуткова документація тощо);
 • автоматичне отримання аналітичних звітів про замовлення на закупівлю, постачальників, продукції, що закупається тощо ;
 • контроль бракованої продукції, дефіцитних позицій, контроль за понаднормованими запасами, контроль над оборотом запасів;
 • взаємодія з видаленими складами;
 • інформаційний зв'язок систем бухгалтерського, фінансового обліку та обліку руху запасів;
 • інформаційний зв'язок з процесами обліку та розподілу витрат, кредиторською заборгованістю, обліком фінансування.

Управління проектами

Управління життєвим циклом продукту/компанії здійснюється в системі обліку АDempiere Business Suite за допомогою розділус «Управління проектами»:

 • управління передпродажним процесом (конвейер продажів);
 • управління фазами проектів;
 • проектні завдання.

В системі ведеться облік усіх операцій проекту. Це дає можливість отримати детальну звітність по кожному проекту: від закупівлі матеріалів та послуг до отримання виплат. Функція дозволяє оцінити прибутковість окремого проекту в будь-який момент часу та планувати його розвиток.

Управління постачанням

В системі управлінського обліку ADempiere Business Suite автоматизується повний цикл закупівель від обробки запитів до оплати постачальникам:

 • запити та тендери на постачання із запрошенням постачальників та прийомом пропозицій через веб-портал;
 • генерація замовлень на закупки та замовлень на продаж, запити на поповнення складу та внутрішніх запитів від підрозділів;
 • автоматичне співставлення замовлень, документів, обов'язків та прибуткових ордерів;
 • гнучкий облік методів оплати постачальникам.

Управління фінансами та облік

Система АDempiere Business Suite:
 • підтримує паралельне ведення обліку за кількома планами рахунків. Кількість рахунків в системі не обмежена;
 • не має обмежень на супроводжувальні рахунки;
 • дозволяє вводити 15 рівнів аналітичного обліку (11 обумовлених + 4 користувацьких);
 • дозволяє вести різні рахунки в одному аналітичному розрізі, та навпаки;
 • дозволяє визначити базову валюту. При цьому на кожному з рахунків допускається облік сум в валюті операції, а також в кількісних показниках;
 • веде облік операцій за готівковим та безготівковим розрахунком.
Оцінка ефективності особистого бізнесу та якості обслуговування клієнтів проводиться за допомогою гнучкого налаштування сбору інформації, оцінки та моніторингу рівня обслуговування (SLA — Service Level Agreement) своеї організації та постачальників.

База знань

База знань в обліковій системі ADempiere Business Suite наповнюється співробітниками компанії. В базі зберігаються ідеї, готові рішення та досвід. Пошук готових рішень в обліковій системі влаштований так, щоб при виникненні проблем можно було знайти вихід легко та швидко.

© 2010-2023 ТОВ «ІСТРІМ», Україна, Київ, вул. Кіото, 25. Копіювання матеріалів сайту в будь-якому вигляді заборонено.